ACUM
    Thursday, 22 October
  14°C in Alba Iulia
Uncategorized

Cerinţe Cununie

19 Jul 2017
10:54

CE TREBUIE SĂ ŞTIE CEI CARE VOR SĂ SE CUNUNE LA CATEDRALA ARHIEPISCOPALĂ

Pe temeiul hotărârii nr. 311/12.03.2013 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în Catedrala Arhiepiscopală, care nu este biserică parohială, Taina Sfintei Cununii se poate oficia doar la cererea expresă a mirilor, ca o concesie făcută acestora, având în vedere caracterul istoric şi naţional pe care îl are Catedrala regală a Încoronării.
 
I. GENERALITĂŢI

♦ din partea Catedralei Reîntregirii la cununie vor participa: un preot şi un diacon, doi cântăreţi şi un paraclisier, iar ca invitat al mirilor, preotul paroh. La dorinţa mirilor pot participa şi alţi preoţi;

♦ preotul paroh care se va ocupa de împlinirea rânduielilor bisericeşti cu privire la Taina Cununiei este cel în a cărui parohie se află domiciliul miresei;

♦ în cazul în care se doreşte ca răspunsurile la slujba Cununiei să se dea de un număr mai mare de cântăreți sau de Corala „Reîntregirea”, se poate solicita aceasta în momentul stabilirii datei şi orei cununiei;

♦ aşa-numitele „strigări”, care se fac înainte de oficierea Sfintei Taine a Cununiei, vor fi făcute de preotul paroh în biserica parohială;

♦ fiecare cununie are alocat un timp de 60 minute; slujba durează aproximativ 50 minute urmând cuvântul de învăţătură;

♦ în principiu orele disponibile pentru programarea cununiilor sunt acestea:

-          sâmbătă: 1030, 1130, 1230, 1330, 1430, 1530, 1630; după slujba de seară: 1945 (sau, după caz 1900 şi 2000);

-          duminică: 1230, 1330, 1430, 1530, 1630;

♦ cununiile se pot programa cu un an înainte, începând de luni din a doua săptămână după Sfintele Paşti;

♦ în anul 2015 zilele în care nu se pot săvârşi cununii sunt următoarele: 1-6 ianuarie; 16 februarie-19 aprilie; 21, 30, 31 mai; 1, 8-28 iunie; 1-15, 29 august; 7, 8, 13, 14 septembrie, 15 noiembrie-31 decembrie, precum şi toate zilele de miercuri şi vineri;

♦ în momentul programării cununiei se va plăti suma de 100 lei, reprezentând cheltuieli pentru întreţinerea Catedralei şi plata curentului electric, pentru care se va elibera chitanţă;

♦ dacă mirii nu pot face personal programarea, ei sunt aşteptaţi ulterior pentru lămurirea detaliilor;

♦ mirii şi nuntaşii sunt rugaţi să fie punctuali. În cazul nerespectării orei de începere a slujbei stabilită, se poate ajunge în situaţia nedorită de a nu se mai putea oficia cununia sau de a se reprograma după ultima cununie din ziua respectivă;

♦ mireasa să se prezinte înaintea Sfântului Altar având umerii acoperiţi;

♦ cei care doresc pot aduce aranjamente florale;

♦ vă rugăm să nu aruncaţi petale de flori sau confeti în interiorul sau pe treptele Catedralei;

♦ în momentul venirii la sfântul Altar trebuie să fie pregătite următoarele:

-     două inele, dacă se poate din aur;

-     prescură (pâine) şi vin;

-     două lumânări pentru naşi;

-     opţional, se poate aduce o panglică;

♦ cei care vor să facă fotografii în perimetrul Catedralei să păstreze o atitudine demnă şi cuviincioasă;

♦ în cazul în care ulterior se renunţă la oficierea Sfintei Taine a Cununiei, cei care au făcut programarea sunt rugaţi să anunţe aceasta.

 

II. CERINŢE PRIVITOARE LA NAŞI

♦ amândoi să fie creştini ortodocşi;

♦ să fie cununaţi religios întreolaltă;

♦ la cererea preotului paroh să poată dovedi acestea prin documente justificative (Certificat de Botez, Certificat de Cununie religioasă);

♦ să fie buni creştini, destoinici a-i îndruma pe tinerii căsătoriţi;

♦ să aducă o copie după Certificatul de Căsătorie de la Starea Civilă, la oficierea Tainei Sf. Cununii.

 

III. CERINŢE PRIVITOARE LA MIRI

♦ amândoi să fie creștini ortodocși;

♦ să fie căsătoriți la Starea Civilă și să prezinte Certificatul de Căsătorie la începerea slujbei de cununie;

♦ să nu aibă impedimente canonice, dintre care amintim:

- să nu fi avut o cununie bisericească anterioară (în acest caz trebuie să aibă divorţul bisericesc şi să facă dovada acestuia);

- să nu fi fost căsătoriţi anterior de trei ori;

- să nu fie rudenii:

- de natură religioasă (naşi-fini de Botez sau Cununie)

- de natură morală (adopţie)

- de natură fizică:

1. rudenii de sânge (verişori, unchi şi nepoată…)

2. rudenii prin încuscrire (tată şi fiică vitregă; fraţi vitregi; doi fraţi cu două surori…), şi altele;

♦ să se spovedească la duhovnic (preotul paroh) înainte de primirea Sfintei Taine a Cununiei;

♦ să prezinte o adeverinţă din partea preotului paroh, care să certifice că naşii şi mirii întrunesc condiţiile canonice pentru a participa la Taina Cununiei, şi care să conţină consimţământul preotului pentru oficierea cununiei la Catedrală. Aceasta trebuie adusă la biroul Catedralei cu cel puţin trei zile înainte de data stabilită pentru oficierea cununiei.

După oficierea Tainei Cununiei, mirilor li se va elibera o adeverinţă pe care o vor prezenta preotului paroh, pentru a le înscrie noua situaţie matrimonială în Registrul Cununaţilor. Pe baza acesteia, preotul paroh poate elibera Certificatul de Cununie religioasă. Pentru orice referire ulterioară la Taina oficiată în Catedrala Arhiepiscopală, mirii se vor adresa parohiei în care s-a făcut înregistrarea.

Programarea unei cununii se poate face la biroul Catedralei (în partea dreaptă a intrării principale în incintă), de luni până vineri, între orele 9.30-11 (excepţie făcând sărbătorile bisericeşti şi legale).

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0745 327 532 - Pr. Păunel Juchi, Eclesiarhul Catedralei, în aceleaşi intervale orare.